Arquitecturas da mirada

Contributions by Jose Antonio Sanchez Martinez, Literary editor Ana Buitrago

Arquitecturas da mirada

Contributions by Jose Antonio Sanchez Martinez, Literary editor Ana Buitrago

O segundo libro da coleccion Corpo de letra sete ensaios arredor da mirada desde a composicion e a mirada do espectador hoxe, ensaios nos que se analiza como ambas aas duas miradas construen diversas arquitecturas no efemero. Contruir ou mirar obra coreografica e un intento continuo de crear espazos no tempo e o momento compartidos.E nese lugar intermedio entre a mirada do artista e a do espectador onde se abren outras perspectivas ao ollo, ao pensamento e a experiencia onde a representacion se converte en relacion activa entre presenza, pensamento e accion onde tanto a mirada do artista como a do espectador asumen unha relacion de colaboracion como editoras e compositoras e abren posibilidades a outros afectos, a outras politicas, a outras arquitecturas de relacion, onde todo o que hai non se esgota no visibel.